Alimenty na rodziców

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że obowiązkiem alimentacji mogą zostać obarczone również dzieci względem swoich rodziców. Obowiązek dostarczenia  środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej. Najpierw jednak rodzice powinni zgłosić się o pomoc do swoich małżonków, a dopiero w drugiej kolejności do dzieci.

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego

Rodzice mogą domagać się alimentów od dorosłych dzieci. Istnienie obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców zależy od zaistnienia pewnych przesłanek. Rodzice muszą bowiem żyć w niedostatku, a dzieci mieć odpowiednie możliwości zarobkowo-finansowe, aby móc spełnić ten obowiązek. Niedostatek to stan, kiedy rodzice nie są w stanie zaspokoić swoich wszystkich lub części potrzeb. Sąd ma za zadanie zbadać, czy potrzeby te muszą być zaspokojone dzięki alimentom. Dzieci z kolei muszą mieć możliwości zarobkowo-finansowe płacenia nałożonych na nich alimentów. Składają się na nie m.n.:

  • wynagrodzenie z tytułu pracy zawodowej,
  • premie i dodatki do wynagrodzenia zasadniczego,
  • emerytura i renta,
  • odsetki z akcji,
  • akcje zgromadzone na funduszach bankowych,
  • inne np. dochody z tytułu wynajmu mieszkania.

Niedostatek i możliwości zarobkowo-finansowe muszą być spełnione łącznie, aby sąd mógł zasądzić alimenty.

Sposoby spełnienia obowiązku

Na ogół w zgodnych rodzinach rodzice nie muszą występować do sądu z pozwem o alimenty od swoich dzieci. Dorosłe dzieci bowiem same oferują swoim rodzicom pomoc finansową i nie tylko. Zabierają ich do domu lub dostarczają niezbędnych do życia środków. Jeśli jednak tak nie jest, mają prawo ubiegać się o alimenty od swoich dzieci. Obowiązek alimentacyjny wykonywany może być poprzez dostarczenie pomocy materialnej – leków, żywności, ubrań, opału na zimę itd. w zamian za  świadczenia pieniężne.

Rodzice mogą wybrać dziecko, od którego domagają się wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Niekiedy jednak będące w dobrej sytuacji finansowej rodzeństwo może również zostać sądownie zobowiązane do płacenia alimentów za mniej zamożne siostry czy braci.

Niezgodność alimentacji

Czasem zdarza się, że rodzice nie interesowali się przez wiele lat swoimi dziećmi lub nawet je opuścili np. w dzieciństwie. Kiedy jednak te dorosły i dobrze sobie ułożyły życie, pojawiają się rodzice i domagają się od nich alimentów. W takim przypadku dziecko może powołać się na przepisy prawa cywilnego dotyczące naruszenia prawa podmiotowego. Dziecko może stwierdzić, że roszczenie rodzica o alimenty jest nadużyciem przysługującego mu uprawnienia. Domaganie się w takiej sytuacji alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.