Zarobki radców prawnych

Do zakresu obowiązków radcy prawego należy wykonywanie przed sądami lub innymi organami czynności wymagających uprawień radcowskich oraz adwokackich, identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów występujących w przedsiębiorstwie, kontrola zgodności umów oraz dokumentów z aktualnymi przepisami prawnymi, udział w negocjowaniu warunków umów, kontakt i współpraca z instytucjami prawnymi oraz współpraca z wewnętrznymi doradcami prawnymi.

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku to 7 100 zł brutto. Co drugi radca prawny zarabia 4 633 zł i jest to najniższa stawka dla 25% najgorzej zarabiających. Na wyższe wynagrodzenie może liczyć 25% najbardziej opłacalnych radców prawnych.

Wysokość  wynagrodzenia zależy od wielkości i kapitału firmy, wykształcenia, stażu pracy oraz regionu zatrudnienia.

Co czwarta osoba do której należy czuwanie nad zgodnością firmy zgodnie z prawem otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż 6137 brutto.

Około 25% specjalistów nie może liczyć na wyższą stawkę niż 3 tys. brutto/ To niestety o 308 zł mniej niż w ubiegłym półroczu.

Radca prawny jest profesjonalnym prawnikiem,który po ukończeniu studiów odbył szkolenie aplikanckie oraz przystąpił do zdania trudnego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez ministra sprawiedliwości.

Dodatkowo osoba pracująca w tym zawodzie ma uprawnienia do reprezentowania klienta przed sądem we wszystkich sprawach. Pełni też funkcje obrońcy w sprawach karnych oraz karno-skarbowych od lipca 2015 roku.

Dlatego wyższe wynagrodzenie radcy prawnego od specjalisty nie powinno dziwić. W Polsce kierunki prawnicze wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Na rynek trafia coraz więcej absolwentów adwokackich oraz radcowskich.

Radca prawny spełnia najwyższe wymagania stawiane przez państwo, ustawę i przepisy,które dotyczą etyki zawodowej.

przeciwieństwie od prawników bez odbytej aplikacji  każdy radca prawny posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, którego kwota wynosi 1,4 mln zł.  Według Ministra Sprawiedliwości wynika, że w ubiegłym roku aplikacje radcowską rozpoczęło kolejnych 2,3 tys studentów.

Średnie wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego w firmie wynosi 10831 zł brutto.

Co czwarty specjalista ds. prawnych może liczyć na mniej niż 6709 zł brutto miesięcznie, a w przypadku 25% wynagrodzenie nie przekracza 3200 zł brutto.

25% otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż 16 tys 641 zł brutto.

Co czwarty specjalista ds. prawnych może liczyć na mniej niż 6709 zł brutto miesięcznie, a w przypadku 25% wynagrodzenie nie przekracza 3200 zł brutto.

rzeciwieństwie od prawników bez odbytej aplikacji  każdy radca prawny posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, którego kwota wynosi 1,4 mln zł.  Według Ministra Sprawiedliwości wynika, że w ubiegłym roku aplikacje radcowską rozpoczęło kolejnych 2,3 tys studentów.

Szacuje się, że w ubiegłym roku aplikacje adwokacką rozpoczęło kolejnych 2,3 tys. studentów.

Ranking Wydziałów Prawa w 2016 roku

W zorganizowanym już po raz piątym Rankingów Wydziałów Prawa uczelni publicznych, znalazły się placówki z Krakowa, Warszawy i Białegostoku. Po raz pierwszy dokonano osobnej klasyfikacji szkół prywatnych, gdzie zwyciężyło Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego; drugie miejsce zajęła Uczelnia Łazarskiego, trzecie zaś SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
O tym, czy dany wydział znajdzie się w zwycięskim zestawieniu decydowały punkty zdobyte w następujących kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia młodych oraz projekty zagraniczne.