Jak się bronić przed przemocą psychiczną?

Przemoc psychiczna jest równie bolesna, co przemoc fizyczna, dlatego też osoby borykające się z takim problemem powinny jak najszybciej reagować i zgłosić się do odpowiednich instytucji. Oczywiście z przemocą psychiczna można sobie radzić na wiele sposobów. Przede wszystkim przydatna okaże się zmiana otoczenia, z toksycznego, na jakieś neutralne. Na samym początku należy zdać sobie sprawę z tego, że partner znęca się nad daną osobą psychicznie i to może sprawić, że taki człowiek nie będzie funkcjonował poprawnie w społeczeństwie. Takie sytuacje się zdarzają, gorzej jeśli w związku jest też dziecko, które na pewno ucierpi na takich toksycznych relacjach. Pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji jest oczywiście zmiana partnera i porzucenie dotychczasowego. Dla niektórych osób jest to bardzo trudny krok, ale za to bardzo ważny.

Udanie się do psychologa

Problemy z własnymi emocjami nie biorą się znikąd. Zła kondycja psychiczna człowieka może doprowadzić do różnych tragedii, m.in. do tego, że człowiek popadnie w depresję, czy też będzie myślał o samobójstwie. Z racji tego warto udać się czasami do psychologa, który jest specjalistą mogącym pomóc ludziom w każdym wieku. Trzeba jednak takiemu specjaliście dokładnie nakreślić problem, jego źródło oraz opowiedzieć o towarzyszących emocjach. Na pewno takiej przemocy psychicznej nie można się poddawać, ponieważ wtedy człowiek może się do tego przyzwyczaić i trudno będzie mu zerwać toksyczną więź z partnerem. Z racji tego warto zgłosić też takie zachowania do odpowiednich organów, można udać się na policję, do opieki społecznej, itd. Istnieje wiele sposobów na to, aby w końcu powrócić do normalnego funkcjonowania, ale osoba broniąca się przed przemocą psychiczną musi chcieć takich zmian i się ich nie obawiać, wtedy wszystko może się zmienić na lepsze.

Znalezienie wsparcia w bliskich

Osoba dręczona psychicznie na pewno jest bezsilna, nie wie co ma ze sobą zrobić i na jakie kroki się zdecydować. Taki stan bezsilności i bezradności pogłębia się, gdy taka osoba jest pozostawiona sama sobie, dlatego też warto poszukać wsparcia w bliskich, co może się niezwykle opłacić. Rodzina na pewno wielu osobom pomoże wyjść z dołka psychicznego i zmienić sytuację, która będzie miała miejsce w bliskim otoczeniu osoby, która będzie potrzebowała takiego wsparcia. Z rodziną u boku można zmienić całe swoje życie, pozbyć się dręczyciela ze swojego życia i postarać się o to, aby w przyszłości taka osoba nie dręczyła psychicznie innych osób. Przemoc psychiczna może być stosowana zarówno w stosunku do kobiet, jak i do mężczyzn, jednak absolutnie nie można się na nią godzić.

Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

26 stycznia 2018r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami. Otóż o tego momentu nie tylko za samo znęcanie się, aczkolwiek także za zabijanie oraz uśmiercanie grozić będą trzy lata, a nie jak poprzednio jedynie dwa. Natomiast za te same czyny, aczkolwiek dokonane ze szczególnym okrucieństwem będzie grozić aż pięć lat, a nie tak jak poprzednio jedynie trzy. Kary te mają odstraszyć potencjalnych sprawców tych przestępstw. Teraz ustawa trafi do Senatu. Do tej pory rolę państwa musiały spełniać organizację pozarządowe, alarmując o bestialskich czynach wobec zwięrząt. Teraz się to zmieni.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla tych osób, które od dawna, w sposób szczególny domagały się, aby zaszły znaczące zmiany w tym zakresie. Sejm bowiem przyjął przepisy, które sprawią, iż państwo będzie mogło wyegzekwować odpowiedzialność karną osób, które w sposób niegodziwy, bestialski i brutalny traktują zwierzęta, które również mają uczucia i odczuwają ból.

Do surowszej kary za znęcanie się nad zwierzętami przyczyniła się w dużym stopniu społeczność internetowa. Bowiem to właśnie w internecie podpisywano wirtualne petycje w tej sprawie. Zdaniem ponad pięciu tysięcy internautów tylko to mogło wpłynąć na lepszy los bezbronnych zwierząt.

Obligatoryjne kary finansowe

Oprócz kary pozbawienia wolności, nieuchronne być także orzekanie przez sąd nawiązki. Otóż kwota ta ma wynieść od tysiąca do stu tysięcy złotych. Jest to więc duży precedens w tej kwestii, ponieważ nawiązka nie była popularna wśród takich spraw, jak przemoc wobec zwięrząt. Otóż nawiązkę orzekano zaledwie dwa razy, w kwocie pięciu i dziesięciu tysięcy złotych. Nie dziwi więc, że kary stosowane uprzednio nie ustraszały sprawców przed popełnianiem tych przestępstw. Tym razem potencjalny sprawca dwa razy się zastanowi nad konsekwencjami, zanim popełni to dane przestępstwo.

Ponadto z danych statystycznych wynika, iż w roku 2013 zostało przeprowadzonych 130 spraw dotyczących przemocy wobec zwięrząt. 70 z tych spraw zakończyło się umorzeniem, natomiast 29 w ogólnie nie rozpatrzono, a 31 spraw skończyło się aktami oskarżenia. Wobec powyższego trudno mówić o jakimkolwiek odstraszaniu.

Nowy projekt

W Sejmie znajduje się także inny projekt, który ma za zadanie wprowadzenie zmian odnośnie wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt, jak również wprowadzenia obowiązku znakowania psów oraz utworzenie centralnego rejestru zwierząt. Jest tutaj również mowa o zakazie hodowli zwierząt na futra, jak również wykorzystywania zwięrząt w cyrkach.

Studia prawnicze od A do Z

  1. Charakter przyszłego studenta.
  2. Charakter studiów.
  3. Wybór uczelni.
  1. Charakter przyszłego studenta.

Studiowanie prawa jest jednym z najcięższych kierunków. Matura musi być zdana jak najlepiej a do przedmiotów, które muszą zostać wybrane jako dodatkowe zalicza się: język polski i obcy, historia i wiedza o społeczeństwie. Po ukończeniu liceum, absolwenci mogą wybierać pomiędzy uczelniami państwowymi i prywatnymi, gdzie te pierwsze wypadają dużo lepiej. W zależności od uczelni wymagalność zdania przedmiotów dodatkowych jest inna: na Uniwersytecie Warszawskim wymagany jest WOS,  na Uniwerku we Wrocławiu geografia a w Szczecinie matematyka i historia sztuki. Składając papiery na studia należy liczyć się z opłatą związaną z procedurami przyjęcia na studia – od 85 do 150 zł.

  1. Charakter studiów.

W formie wykładów i ćwiczeń przez pięć lat student prawa będzie uczył się na temat poszczególnych dziedzin prawa oraz nabywał umiejętności posługiwania się językiem prawniczym. Pierwszy rok ma charakter ogólny i dominują takie przedmioty jak: historia rzymska, prawa, państwa. W kolejnych latach student poznaje kolejne działy prawnicze, tj.: prawo karne, cywilne, administracyjne oraz historię doktryn prawnych. Na trzecim roku, uczy się o wszelkiego rodzajów postępowaniach: cywilnych, administracyjnych i administracyjno – gospodarczych. W ostatnim roku do głównych przedmiotów należą: prawo pracy, prawo finansowe i prawo handlowe. W ramach ćwiczeń, studenci analizują konkretne przypadki przy pomocy przepisów, ucząc się umiejętności interpretacji.

  1. Wybór uczelni.

W Polsce, w każdym dużym mieście istnieje Uniwersytet, na którym można studiować prawo:

  1. Uniwersytet Warszawski – wydział prawa i administracji, jako jedyny w Polsce oferuje około 300 różnego rodzaju wykładów i ćwiczeń.
  2. Uniwersytet Jagielloński – studenci mogą sami kształtować swój program studiów. Swobodnie mogą dobierać sobie przedmioty i już od pierwszego roku rozwijać swoje zainteresowania. Na pierwszym roku istnieją również egzaminy obowiązkowe z takich przedmiotów jak: prawoznawstwo, logika, prawo rzymskie, prawo konstrukcyjne, historia prawa.
  3. Uniwersytet Jagielloński w Toruniu – nowoczesny charakter studiów, który obejmuje część fakultatywną wyboru przedmiotów. Studenci dzienni mają możliwość indywidualnego toku nauczania, gdzie studiują według spersonalizowanego programu.
  4. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu – lider wśród szkól wyższych. Ma największy zbiór publikacji prawniczych, 220 tysięcy woluminów w tym również największy na świecie zbiór masońskich wydawnictw. Studenci mogą uczęszczać na koła zainteresowań m.in. Koło Nauk Penalnych lure et Facto lub Studenckie Koło Prawa Sportowego. Istnieje również możliwość odbywania studiów za granicą.