Coraz częściej rozwiązujemy spory za pomocą mediacji

Kiedy konflikt między dwojgiem ludzi narasta w taki sposób, że niemożliwe jest porozumienie bez osób trzecich, należy poszukać pomocy na zewnątrz, najlepiej u specjalisty, i nie próbować rozwiązywać go na własną rękę, ponieważ sytuacja może się jedynie zaognić. Warto skorzystać z usług bezstronnego profesjonalisty, który wesprze obie strony konfliktu, pozwoli osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie i zakończy spór.

Czym jest mediacja?

Mediacja to świadomy i pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem obiektywnego mediatora, który pomaga stronom osiągnąć zadowalające rozwiązanie sporu. Decyzja o podjęciu mediacji jest dobrowolna, dlatego można zrezygnować z procesu na każdym etapie, podobnie w przypadku mediatora. Gdy nie spełnia oczekiwań stron lub wypełnia swoje obowiązki niezgodnie z przyjętymi normami, można zmienić mediatora. Aby zostać mediatorem należy mieć ukończone 26 lat, biegle posługiwać się językiem polskim, posiadać obywatelstwo polskie, wykazać niekaralność i pełnię praw cywilnych i obywatelskich.

Kto może skorzystać z mediacji?

Mediacje przeznaczone są dla osób, które nastawione są na rozwiązanie problemów. Ta metoda nie sprawdzi się w przypadku ludzi konfliktów, skoncentrowanych na szukaniu winnego czy nieskorych do kompromisów. W przypadku dwóch uczestników, obie strony powinny dążyć do uzyskania rozwiązania. Nie przynoszą efektów skrajnie przeciwstawne postawy takie jak: bierność i aktywność. Mediacja to również samodzielne podejmowanie decyzji, czego trzeba być świadomym w trwającym procesie . Mediator nie narzuci gotowego rozwiązania, które powinno być wynikiem pracy obu zainteresowanych stron. Pożądana postawa to taka, która pomimo trudnej, konfliktowej sytuacji, potrafi empatycznie dostrzec rację oponenta.

Jakie konflikty można rozwiązać przy pomocy mediacji?

Najczęściej zgłaszane konflikty, rozwiązywane za pomocą mediacji to: spory o odszkodowanie, trudności z uzyskaniem zapłaty ( po upływie wyznaczonego terminu ), spory i skargi konsumenckie, konflikty na linii pracodawca-podwładny, konflikty sąsiedzkie, konflikty rodzinne oraz sprawy karne. Najpopularniejsze sprawy dotyczą spraw małżeńskich, w tym podziału obowiązków rodzicielskich i majątku.

Rosnąca popularność mediacji.

Największą zaletą mediacji jest czas oraz koszt, które są krótsze i tańsze niż sprawy sądowe. Podjęcie mediacji może wynikać ze wspólnej decyzji stron lub nakazu sądowego (co jest częstym zabiegiem stosowanym dla odciążenia sądów). Badania pokazują, że wypracowanie własnych rozwiązań sprzyja podtrzymywaniu postanowień (np. w sprawie opieki rodzicielskiej).