Jakie kary za jazdę pod wpływem alkoholu?

   Policyjne statystyki jasno ukazują sprawę – dwa lata temu niespełna 130 tysięcy kierowców, która spowodowała wypadek drogowy, była nietrzeźwa. Mimo, iż statystyka ta ostatnimi czasy maleje, to wciąż jest to spora liczba nieodpowiedzialnym kierowców, którzy nie liczą się z własnym sumieniem.

   Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, potrafią być dotkliwe. Łagodniejszym typem kary, jest wykroczenie. Ustalono, że kiedy alkomat, którym zostaje sprawdzany podejrzany kierowca pod wpływem alkoholu, wykaże od 0,1 do 0,25mg/ml to możemy mówić właśnie o wykroczeniu. W tym przypadku możemy mówić o sporym szczęściu, ponieważ kara jest dużo mniej surowsza od przestępstwa. Kierowca popełnia przestępstwo, kiedy posiada powyżej 0,25mg/ml alkoholu we krwi. W takim wypadku, policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy nietrzeźwego kierowcy, następnie przesyłając ten dokument do starostwa. Sytuacja taka wymaga jasnej interwencji, dlatego najczęściej osoby takie, są wzywane do Sądu, w celu szczegółowego rozpatrzenia sprawy.

   Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach, kierowca popełniający wykroczenie bądź przestępstwo, podlega karze grzywny. Popełniając wykroczenie, czyli będąc „po spożyciu alkoholu” grzywna jest mniej dotkliwa, ponieważ zwykle wynosi od 50 złotych do nawet 5000 złotych. Kierowca, który ponownie popełnia wykroczenie, może być zamknięty w areszcie nawet na okres 30 dni oraz utracić uprawnienia na kierowanie pojazdem mechanicznym w okresie od pół roku, do trzech lat. W przypadku popełnienia przestępstwa, grzywna wynosi minimum 5000 złotych. Warto zaznaczyć, że grzywna ta jest przeznaczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kierowca może otrzymać karę ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto kierowca, który popełnia przestępstwo, będąc pod wpływem alkoholu, musi pożegnać się z prawem jazdy na co najmniej okres 3 lat.

   Warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel zawierając z kierowcą umowę dotyczącą ubezpieczenia OC i AC sam zabezpiecza się przed wypadkami nietrzeźwych kierowców. Kiedy kierowca posiadający ubezpieczenie będzie sprawcą wypadku drogowego, będąc tym samym pod wpływem alkoholu, to ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów wypadku. W tej sytuacji nietrzeźwy kierowca musi sam zapłacić za wyrządzone szkody. Ponadto, pijany kierowca będzie musiał zwrócić kwotę ubezpieczenia osobie, która uczestniczyła w wypadku drogowym. W takiej sytuacji, najbardziej poszkodowaną osobą jest pijany kierowca, który płaci za wszystkie wyrządzone szkody.

   Wspomniane kary nie bez powodu są tak wysokie oraz restrykcyjne. Wszystko po to, aby kierowca wsiadając do pojazdu, zastanowił się kilka razy czy może bezpiecznie włączyć się do ruchu drogowego.