Kiedy możemy otrzymać zakaz opuszczania kraju?

Zakaz opuszczania kraju to jeden ze stosowanych w polskim prawie środków zapobiegawczych. Stosowany jest on wobec osób oskarżonych o popełnienie jakiegoś przestępstwa, tak aby z daną osobą można było w miarę szybko i łatwo się skontaktować, gdy będzie tego wymagała sytuacja. Równocześnie organ, który decyduje się na zastosowanie takiego środka może zatrzymać podejrzanemu paszport lub dowód osobisty, na czas trwania postępowania, aby mieć pewność, że zainteresowany nie ruszy się z miejsca i łatwo będzie można go odnaleźć w dowolnej chwili. Oczywiście takie środki stosuje się głównie wobec osób, które noszą się z zamiarem ucieczki z kraju, ponieważ są podejrzane o popełnienie poważnego przestępstwa i grozi im z tego tytułu surowy wyrok. Wtedy też nierzadko podejrzani decydują się na desperacką ucieczkę za granicę, a środek zapobiegawczy ma skutecznie temu przeciwdziałać.

Decyzja Sądu lub prokuratora

Decyzja o zakazie opuszczania kraju podejmowana jest z reguły przez Sąd, jednak w niektórych przypadkach taką decyzję może podjąć prokurator zwłaszcza, gdy śledztwo znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego. Za złamanie takiej zasady grożą surowe konsekwencje prawne, a przy okazji jest to jasny dowód na to, że osoba podejrzana jest winna zarzucanego jej czynu, ponieważ w przeciwnym razie czekałaby na swój proces i nie miałaby po co uciekać, skoro w ten sposób jeszcze bardziej można sobie zaszkodzić. Jeśli organ zdecyduje się przy okazji na zatrzymanie dokumentu osoby podejrzanej, trzeba mieć świadomość tego, że taki dokument może zostać zatrzymany na maksymalnie 7 dni. Po tym czasie osoba podejrzana musi otrzymać swój dokument z powrotem.

Większe szanse na osadzenie winnego

Zastosowanie zakazu opuszczania kraju to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że osoba winna zostanie osadzona w więzieniu. Oczywiście czasami postępowania mogą trwać miesiącami, jednak wszystko zależne jest od charakteru badanej sprawy. Ważne jest to, aby osoby podejrzane cały czas były do dyspozycji organów ścigania, dzięki czemu będzie można w szybkim tempie rozwiewać wszelkie niejasności w sprawie, czy też uzupełniać zeznania na wypadek jakichś nowych okoliczności. Taki środek zapobiegawczy sprawdza się w wielu przypadkach, ponieważ osoby uciekające za granicę przed więzieniem potem są trudne do namierzenia, a tak organy ścigania nie spuszczają ich z oczu i mają je pod pełną kontrolą, dlatego osoba winna na pewno trafi do więzienia i zostanie w nim na długie lata, jeśli zostanie skazana za popełnienie jakiegoś poważnego przestępstwa.