Obrona konieczna – kiedy możemy ponieść jej konsekwencje?

W sytuacji, gdy ktoś padnie ofiarą jakiegoś przestępstwa, czy też kradzieży może oczywiście skorzystać z obrony koniecznej. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że niekiedy można ponieść z tego tytułu naprawdę surowe konsekwencje prawne, kiedy złamie się zasady związane z obroną konieczną i przekroczy się swoje uprawnienia. Zwykle obronę konieczną stosują na własnym przykładzie osoby, które znajdują się w jakimś niebezpieczeństwie, np. podczas włamania do mieszkania, próby gwałtu, porwania, itd. Wtedy też takie zachowania są często usprawiedliwiane przez Sąd i nie ponosi się żadnych konsekwencji, jednak trzeba zawsze zastosować obronę współmierną do zamachu ze strony napastnika. Nigdy nie można przekroczyć pewnych granic chyba, że nie ma się już innych możliwości na obronę.

Zabicie napastnika

Niekiedy podczas zastosowania obrony koniecznej dochodzi do zabójstwa. W szczególnych przypadkach do takich sytuacji może dojść, np. wtedy gdy napastnik włada bronią, grozi śmiercią ofierze, a ta odpiera atak i ratując swoje życie podczas walki zabija napastnika. Jeśli jednak sprawca nie posługuje się bronią, dochodzi do jakiejś kradzieży, a ofiara zabija napastnika w obronie koniecznej, to wtedy można już ponieść z tego tytułu karę, ponieważ obrona była niewspółmierna do ataku napastnika. Warto pamiętać o tym, gdy broni się własnej osoby, nie można naruszać wtedy dóbr napastnika, a więc np. narazić go na utratę zdrowia, gdy nie istnieje taka konieczność. Nie można samodzielnie wymierzać sprawiedliwości na napastniku, a zaczekać jedynie na przyjazd policji, którą trzeba bezzwłocznie wezwać, gdy tylko ma się taką możliwość.

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Przepisy mówiące o zastosowaniu obrony koniecznej są jednak bardzo trudne do zinterpretowania, dlatego często Sąd podejmuje decyzję o nadzwyczajnym złagodzeniu kary chyba, że Sąd dojdzie do wniosku, że działania ofiary były umyślne i swoje czyny popełniała ona z pełną świadomością po to, aby:

– zemścić się na napastniku,

– odreagować stres wynikający z napaści.

Okolicznością łagodzącą może być oczywiście zbrodnia popełniona w afekcie, oceniają to biegli psychologowie wzywani przez Sąd do zbadania sprawy, dzięki czemu decyzja podejmowana jest bardzo rzetelnie oraz sprawiedliwie. Za przekroczenie granic obrony koniecznej można jednak trafić do więzienia na długie lata, dlatego w każdej sytuacji należy starać się zachować spokój chyba, że napastnik tak bardzo zagraża bezpieczeństwu ofiary, iż ta nie ma innego wyjścia jak posłużenie się środkami mogącymi nawet odebrać życie napastnikowi, w trosce o swoje dobro. Wtedy należy jednak sprawę zbadać dokładnie podczas postępowania karnego.