Rozbój i jego konsekwencje prawne

Rozbój to bardzo poważne przestępstwo w polskim prawie, dlatego też kary za rozbój są dość surowe. Trzeba jednak mieć twarde dowody na to, że osoba podejrzana jest winna zarzucanego jej czynu, ale tym zajmują się już prokuratorzy oraz odpowiednie organy ścigania. Oczywiście rozbój można podzielić na dwie podstawowe wersje, a więc na rozbój bez użycia niebezpiecznego narzędzia oraz z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To pierwsze przestępstwo jest dużo łagodniej oceniane przez Sąd, chociaż wiele zależy od tego, czy kradzież była poparta użyciem przemocy fizycznej, itd. Jeśli jednak używało się w tym przypadku niebezpiecznego narzędzia, to Sąd może uznać, że dana osoba działała z premedytacją i swój występek dokładnie zaplanowała.

Nawet 15 lat pozbawienia wolności

Biorąc pod uwagę rozbój ze szczególnym okrucieństwem można nawet żądać 15 lat pozbawienia wolności dla osoby, która dopuściła się takiego przestępstwa. W przypadku rozboju bez niebezpiecznego narzędzia maksymalny wymiar kary wynosi natomiast 12 lat. Przestępca nie trafi jednak do więzienia na mniej niż 2 lata, dlatego też udowodniona mu wina wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi, a do rozbojów na terenie Polski dochodzi coraz częściej. Ważne jest też posiadanie dowodów z miejsca, w którym dokonano rozboju. Jeśli znajdują się tam działające kamery nie będzie problemów ze zidentyfikowaniem sprawców i odnalezieniem ich. Oczywiście wymiar kary może być bardzo zróżnicowany, wiele zależy tutaj od zachowania przestępcy przed Sądem, a więc np. czy wyrazi skruchę, itd. Wpływ na decyzję Sądu będzie miała też szkodliwość społeczna czynu, im wyższa szkodliwość tym większej kary przestępca może oczekiwać.

Przestępstwo przeciwko mieniu

Rozbój to dość poważna sprawa, ponieważ jest to jedno z najcięższych przestępstw przeciwko mieniu w ocenie polskiego prawa. Z racji tego przestępcy nie mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony organów ścigania, jednak wiele zależy od zeznań pokrzywdzonego, od tego, co zostało konkretnie skradzione i jaka przemoc fizyczna została zastosowana. Jeśli ofierze skradzione zostaną wszystkie pieniądze, telefon komórkowy i zostanie ona pobita do nieprzytomności, wtedy osoby podejrzane o popełnienie tego przestępstwa mogą liczyć na bardzo surowy wyrok, a więc na przynajmniej kilka lat spędzonych w więzieniu. Jak widać wyraźnie warto się dwa razy zastanowić nad każdym swoim posunięciem, ponieważ jedna nieprzemyślana decyzja może spowodować, że najbliższe lata spędzi się w więzieniu mimo, że w wyniku swoich działań nie odniosło się żadnych korzyści. Takie przestępstwo jest traktowane przez organy ścigania priorytetowo.