e-Sąd – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Elektronicznie można załatwić coraz więcej spraw. W tym od stycznia 2010 złożyć postępowanie upominawcze w e-sądzie. Mimo, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla przedsiębiorców mało osób z tego korzysta. Głównie z obawy przed niedopełnieniem obowiązków, błędami merytorycznymi czy po prostu brakiem wiedzy jak działa e-sąd i jakie korzyści skorzystanie z tej formy sądownictwa można osiągnąć.

E-sąd, czyli kto?

E-sąd to nie jest żadna nowa instytucja tworzona specjalnie na potrzeby Internetu. E-sąd to po prostu VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, który swoją siedzibę ma w Lublinie. Jest to obecnie jedyny sąd w Polsce orzekający w sprawach wniesionych za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że nie trzeba mieszkać na terenie Lublina, ponieważ e-sąd obejmuje swoim działaniem całą Polskę. Dzięki takiemu rozpatrywaniu spraw nie trzeba stawiać się na rozprawach, ani też w sądzie, ponieważ pozew wnosi się przez profil na stronie e-sądu. Jednakże roszczenia jakie są przyjmowane do dochodzenia przed e-sądem są określone. Muszą to być na przykład kwoty wyrażone pieniężnie, których wartość 1,25% odpowiada kwocie co najmniej 30 złotych. Mniejsze roszczenia nie są póki co możliwe do wnoszenia w e-sądzie.

Sprawy w jakich rozstrzyga e-sąd

W e-sądzie można dochodzić wyłącznie roszczeń pieniężnych. Kwota zobowiązania musi być określona konkretnie, a obowiązek zapłaty musi wynikać ze wskazanych przez powoda dokumentów. Akceptowane są między innymi faktury VAT, zamówienia, rachunki czy różnego typu umowy z zobowiązaniem zapłaty. Jest to ograniczone w ten sposób, ponieważ w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie ma postępowania dowodowego, zatem trzeba konkretnie wykazać podstawę postępowania, co do której nie będzie wątpliwości. Dowodów również nie trzeba dołączać, a jedynie bardzo dokładnie wskazać i opisach.

 

Jak szybko orzeka e-sąd?

Najważniejsze w całej idei tworzenia e-sądu miało być usprawnienie wydawania wyroków oraz przyspieszenie całego postępowania. Postępowanie zaczyna się z chwilą wniesienia pozwu przez powoda za pośrednictwem strony dedykowanej e-sądowi. Jest to e-sad.gov.pl. Przy składaniu pozwu należy uiścić stosowną opłatę, która w sprawach cywilnych wynosi 1/4 opłaty zwykłej w postępowaniu, czyli 1,25% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 złotych. Wszystkie pisma przekazywane są również w postaci elektronicznej. Ponieważ całe postępowanie odbywa się zdalnie można otrzymać wyrok nawet po kilku dniach, jednak zdarza się, że jest to kilka tygodni. Warto pamiętać, że pozwany ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. E-sąd może także nie wydać nakazu zapłaty i przekazać sprawę do sądownictwa ogólnego.