Czy jesteśmy zobowiązani do przejęcia długów po śmierci rodziców

 Czy dorosłe dzieci ponoszą odpowiedzialność za długi rodziców? Czy po śmierci rodziców musimy spłacać ich długi? Czy możemy się w jakiś sposób prawnie zabezpieczyć i czy musimy przyjmować spadek po rodzicach, jeżeli wiemy, że jest on obciążony długiem?

Dopóki rodzice żyją, ich dzieci w żaden sposób nie odpowiadają za ich zobowiązania wobec osób trzecich. Wierzyciele nie mogą zapukać do drzwi dzieci, by wyegzekwować od nich środki na spłatę długów. 

Jednak z chwilą śmierci rodziców sytuacja się zmienia, bowiem wszelkie prawa i obowiązki oraz  powstałe za ich życia zobowiązania przechodzą do masy spadkowej. Dzieci są ustawowymi spadkobiercami, zatem wszystkie prawa i obowiązki spadkowe, z chwila śmierci rodziców przejdą na nich. Każdy spadkobierca masy spadkowej po swoich rodzicach, zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego ma trzy wyjścia:

1. Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczania odpowiedzialności za długi, nazywa się to przyjęciem prostym, czyli spadkobierca bez żadnych wątpliwości i zastrzeżeń przyjmuje masę spadkową po zmarłych rodzicach.

2. Spadkobierca przyjmuje spadek z zastrzeżeniem polegającym na ograniczeniu swojej odpowiedzialności, nazywa się to przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza.

3. Spadkobierca, świadomy obciążeń spoczywających na masie spadkowej po rodzicach – odrzuca spadek w całości. Zatem nie będzie on w przyszłości odpowiadał za długi spadkowe. Jest tu oczywiście pewien kruczek polegający na tym, że spadkobierca nie nabywa również aktywów spadku, czyli tego wszystkiego co ma wartość, a nie jest długiem. Najczęściej taki wyjście z sytuacji powstaje, gdy rodzic prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, która chociaż obciążona długami i obowiązkami, może zawierać znaczące aktywa. Taki spadkobierca, który odrzucił spadek  zostaje całkowicie wyłączony z dziedziczenia, tak jakby on sam nie doczekał otwarcia spadku. 

Ale na tym nie koniec. Jeżeli spadkobierca, który całkowicie odrzucił spadek ma własne dzieci, to automatycznie dzieci te stają się spadkobiercami dziadków. Czyli wszelkie prawa i obowiązki przejdą na wnuki, które oczywiście także mają prawo odrzucić całkowicie powstały spadek. Jeżeli dzieci te są małoletnie, oświadczenie o rezygnacji ze spadku muszą wystosować ich rodzice będący przedstawicielami ustawowymi swoich małoletnich dzieci. Jednak takie przedstawicielstwo musi zaakceptować sąd rodzinny. 

Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju oświadczenie poparte przez sąd rodzinny należy złożyć w trakcie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca nabył prawa do spadku, najczęściej tą cezurą jest chwila, w której spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. 

 

 

 

 

 

 

Czy istnieją jeszcze darmowe konta bankowe?

Prowadzenie konta firmowego wiąże się na ogół z pewnymi kosztami, jak choćby opłata za kartę płatniczą. Jednak banki starają się iść swoim użytkownikom na rękę. Jeśli będziesz regularnie wykonywać transakcje kartą płatniczą i otrzymywać przychody na swoje konto, uda ci się uniknąć miesięcznych opłat i prowadzić rachunek bankowy bez ponoszenia kosztów.

Aktywni użytkownicy korzystają z darmowego konta bankowego

Ponieważ banki próbują zatrzymać swoich klientów, oferują im darmowe konta bankowe bez limitu czasowego. Na ogół stawiają przy tym drobne warunki, jeśli tylko je spełnimy, nie będziemy ponosić kosztów prowadzenia rachunku. Najczęściej jest to wykonanie konkretnej liczby transakcji kartą płatniczą lub zagwarantowanie stałych wpływów na swoje konto. Czasem banki wprowadzają dodatkowe opłaty, np. za wypłatę środków z bankomatu o wartości niższej niż 100 zł. Wystarczy o tym wiedzieć i pamiętać, by nie ponosić dodatkowych kosztów. 

Promocje roczne

Banki oferują też regularnie promocje, by przyciągnąć nowych użytkowników. Nie tylko umożliwiają prowadzenie darmowego konta przez rok, jeśli spełni się określone warunki. Czasem w ramach oferty przyznają swoim użytkownikom jednorazowe nagrody finansowe, np. za aktywne korzystanie z konta – wykonywanie przelewów, używanie karty płatniczej. 

 

Darmowe konto firmowe?

O ile łatwo jest znaleźć bank, który aktywnym użytkownikom prowadzi konto osobiste za darmo, o tyle trudno o bezpłatne konto firmowe. Zanim je założysz, upewnij się, czy przy twoim rodzaju działalności, w ogóle konieczne jest prowadzenie konta firmowego. Jeśli tak, masz szansę załapać się na roczną promocję – prowadzisz konto firmowe bez opłat, a za wykonywanie przelewu do ZUS – u przez rok, możesz otrzymać zastrzyk finansowy. Jeśli po preferencyjnym roku będą cię obejmować stałe opłaty, możesz próbować negocjować z bankiem kolejny bezpłatny rok. Jeśli to się nie uda, możesz polować na kolejną promocję. Jedyną niedogodnością jest tu zmiana numeru rachunku, jednak dla urzędów nie ma znaczenia, z jakiego konta spływają pieniądze, byle dane się zgadzały.

Dla niektórych polowanie na promocje organizowane przez banki, stało się sposobem na zastrzyk dodatkowej gotówki do domowego budżetu. Wykonywanie transakcji kartami płatniczymi jest wygodne i stało się standardem. Coraz mniej jest punktów usługowych niewyposażonych w terminale transakcyjne. Trzeba jednak uważać na pewien efekt psychologiczny – trudniej kontrolować wydatki, jeśli pieniędzy fizycznie nie mamy w rękach. Pieniądze zaoszczędzone na prowadzeniu darmowego konta bankowego, często wydajemy lekką ręką, płacąc za zakupy zbliżeniowo.

Kto nie dostanie zachowku ?

smartphone-569515_1280

Wg prawa cywilnego, każdy ma swobodę dysponowania własnym majątkiem, także na wypadek śmierci. Kodeks cywilny w części spadkowej określa ustawową kolejność dziedziczenia wraz z różnymi wariantami, na wypadek, gdyby spadkodawca nie zostawił testamentu lub odwołał go, nie tworząc nowego. Jednak w wypadku, gdy rozporządzi swoim majątkiem, pomijając niektórych najbliższych, kodeks daje im mimo to pewne udziały w spadku. Jest to właśnie zachowek. A zatem jak mówi Prawo spadkowe – kiedy nie należy się zachowek?

Uprawieni do zachowku z ustawy

Kodeks Cywilny w art. 991 określa zamknięty katalog uprawnionych do otrzymania zachowku. Są to zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Rodzice nie mogą występować o zachowek, jeśli nie ma testamentu, ale zmarły pozostawił dzieci, wnuki, prawnuki lub jego małżonek żyje. Standardowa wysokość zachowku w tych przypadkach to połowa tego, co uzyskaliby ustawowo. Wyjątkowo, w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy albo małoletniego zstępnego są to dwie trzecie. Kolejne artykuły szczegółowo określają, w jaki sposób obliczyć wysokość zachowku.

Kogo można wyłączyć całkowicie ?

Pierwsza i najważniejsza kategoria osób, które spadkodawca może wyłączyć z dziedziczenia w całości, to rodzeństwo i dzieci rodzeństwa. W razie wyłączenia nie otrzymują oni zachowku, nawet gdyby stali się do niego ustawowo dopuszczeni.

Następnie, sąd może uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia i wówczas nie otrzyma on ani spadku, ani zachowku. Dzieje się tak, jeśli sąd uzna, że: a)dopuścił się on ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy,

b)wpłynął groźbą lub podstępem na spisanie lub odwołanie testamentu,

c)ukrył, zniszczył, podrobił lub przerobił zapisy testamentu, nawet jeśli ktoś mu w tym pomógł.

Kolejna kategoria to ci, którzy zrzekają się dziedziczenia. Zrzec się może ten, kto byłby z ustawy powołany do spadku, aktem notarialnym ze spadkodawcą. Jeśli taka umowa zostanie odwołana kolejnym aktem notarialnym między tymi osobami, to prawo do zachowku powraca.

Następnie, zachowek traci ten, kto spadek odrzucił. Przy czym prawa do zachowku nie traci ten, kto na mocy art. 1014 wykorzystał jedną z dwóch możliwości do częściowego odrzucenia spadku.

Ostatnia kategoria wyłączenia to małżonek, z którym zmarły był w separacji albo przed śmiercią wystąpił z wnioskiem rozwodowym lub o separację. Wtedy sąd często czeka na rozpoznanie takiego wniosku.

Jak przywrócić sobie prawo do zachowku ?

Najłatwiej „odzyskać” zachowek, jeśli z testamentu nie wynika wprost wola spadkodawcy lub przyczyna jego pozbawienia. Zachowek „wraca” też, jeśli osoba wydziedziczona testamentem udowodni, że uzyskała przebaczenie. Jest to nieodwracalne. Może też po prostu udowodnić, że dana przyczyna, wymieniona w testamencie nie istniała w chwili śmierci spadkodawcy. Ewentualnie, jeśli spadkodawca nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych, można wykazać, że nie miał „pełnego rozeznania”, co robi.