Mediacja – pozasądowa metoda rozwiązywania sporów

Życie codziennie przynosi wiele niespodzianek, czasami przyjemnych, ale niekiedy przykrych, a jednymi z nich są wszelkiego rodzaju spory czy konflikty. Należy poszukiwać skutecznych sposobów ich rozwiązania, a żyjąc w cywilizowanym społeczeństwie i kierując się przyjętymi w nim zasadami, zawsze trzeba kierować się literą prawa. Jednak konflikt rodzinny, spór między sąsiadami czy pracownika z kierownictwem firmy, nie zawsze wymaga interwencji sądu i warto skorzystać z alternatywnej metody, jaką niewątpliwie jest mediacja.

Mediator pomoże osiągnąć porozumienie.

Definiując pojęcie mediacji, można powiedzieć, że jest to nieformalny i pozasądowy tryb postępowania, prowadzący do zawarcia ugody w sprawach spornych, w którym szczególną rolę odgrywa osoba trzecia, czyli mediator. Jest on całkowicie neutralny i niezwiązany z którąkolwiek ze stron konfliktu. Ma do odegrania szczególnie istotną rolę, prowadząc proces negocjacji, podczas którego obie strony mogą się ze sobą komunikować w celu przedstawienia swoich racji i przekonania do nich oponenta. Często takie rozmowy charakteryzuje duża dawka emocji, niekiedy bardzo negatywnych i tylko mediator jest w stanie nad nimi zapanować. Nie może on oczywiście narzucać stronom swojego punktu widzenia, wygłaszać prywatnych opinii, powinien jednak zadbać zarówno o właściwą atmosferę do rozmów, jak i równorzędne traktowanie skonfliktowanych osób czy instytucji. Oczywiście może sugerować pewne rozwiązania, które mogłyby doprowadzić do najkorzystniejszego zakończenia sporu.

Mediacja pomaga we wszelkich konfliktach.

Spory między ludźmi są tak stare, jak świat a z czasem doszły do nich również te prowadzone z instytucjami państwowymi lub prywatnymi czy różnego rodzaju urzędami. Tutaj właśnie ma swoją rolę do odegrania skuteczna mediacja, która prowadzona jest również w sprawach typowo cywilnych, jeśli tylko istnieje choćby najmniejsza szansa zawarcia ugody. Jest to możliwe między innymi w tych o zapłatę zaległych należności wynikających np. ze stosunku pracy, podział spadku lub majątku wspólnego czy też w kwestii alimentów i ustalenia kontaktu z dzieckiem.
Mediacja często jest prowadzona w sprawach rozwodowych, a w tym przypadku jej celem będzie pojednanie małżonków, czy ustalenie porozumienia dotyczącego władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Warto pamiętać, że będzie ona skuteczna tylko wtedy, kiedy jej uczestnicy biorą w niej udział całkowicie dobrowolnie, mając równe prawa i rozpoczynając negocjacje z takiej samej pozycji. Również mediator powinien zostać bez zastrzeżeń zaakceptowany przez obie strony konfliktu, a wszelkie prowadzone rozmowy muszą pozostać poufne.