Rozbój i jego konsekwencje prawne

Rozbój to bardzo poważne przestępstwo w polskim prawie, dlatego też kary za rozbój są dość surowe. Trzeba jednak mieć twarde dowody na to, że osoba podejrzana jest winna zarzucanego jej czynu, ale tym zajmują się już prokuratorzy oraz odpowiednie organy ścigania. Oczywiście rozbój można podzielić na dwie podstawowe wersje, a więc na rozbój bez użycia niebezpiecznego narzędzia oraz z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To pierwsze przestępstwo jest dużo łagodniej oceniane przez Sąd, chociaż wiele zależy od tego, czy kradzież była poparta użyciem przemocy fizycznej, itd. Jeśli jednak używało się w tym przypadku niebezpiecznego narzędzia, to Sąd może uznać, że dana osoba działała z premedytacją i swój występek dokładnie zaplanowała.

Nawet 15 lat pozbawienia wolności

Biorąc pod uwagę rozbój ze szczególnym okrucieństwem można nawet żądać 15 lat pozbawienia wolności dla osoby, która dopuściła się takiego przestępstwa. W przypadku rozboju bez niebezpiecznego narzędzia maksymalny wymiar kary wynosi natomiast 12 lat. Przestępca nie trafi jednak do więzienia na mniej niż 2 lata, dlatego też udowodniona mu wina wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi, a do rozbojów na terenie Polski dochodzi coraz częściej. Ważne jest też posiadanie dowodów z miejsca, w którym dokonano rozboju. Jeśli znajdują się tam działające kamery nie będzie problemów ze zidentyfikowaniem sprawców i odnalezieniem ich. Oczywiście wymiar kary może być bardzo zróżnicowany, wiele zależy tutaj od zachowania przestępcy przed Sądem, a więc np. czy wyrazi skruchę, itd. Wpływ na decyzję Sądu będzie miała też szkodliwość społeczna czynu, im wyższa szkodliwość tym większej kary przestępca może oczekiwać.

Przestępstwo przeciwko mieniu

Rozbój to dość poważna sprawa, ponieważ jest to jedno z najcięższych przestępstw przeciwko mieniu w ocenie polskiego prawa. Z racji tego przestępcy nie mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony organów ścigania, jednak wiele zależy od zeznań pokrzywdzonego, od tego, co zostało konkretnie skradzione i jaka przemoc fizyczna została zastosowana. Jeśli ofierze skradzione zostaną wszystkie pieniądze, telefon komórkowy i zostanie ona pobita do nieprzytomności, wtedy osoby podejrzane o popełnienie tego przestępstwa mogą liczyć na bardzo surowy wyrok, a więc na przynajmniej kilka lat spędzonych w więzieniu. Jak widać wyraźnie warto się dwa razy zastanowić nad każdym swoim posunięciem, ponieważ jedna nieprzemyślana decyzja może spowodować, że najbliższe lata spędzi się w więzieniu mimo, że w wyniku swoich działań nie odniosło się żadnych korzyści. Takie przestępstwo jest traktowane przez organy ścigania priorytetowo.

Płatność cudzą kartą to przestępstwo?

Wiele osób uważa, że jeśli znajdzie na ulicy cudzą kartę płatniczą może jej używać dla własnych potrzeb. Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ taką kartę powinno odnieść się na policję lub też do banku, w którym została ona wydana. Jest to odpowiednie zachowanie w takiej sytuacji, jednak nie wszyscy się do tego stosują. Używanie znalezionej, czy też skradzionej karty płatniczej jest zabronione, ponieważ jest to przestępstwo. Nawet transakcje zbliżeniowe traktowane są przez odpowiednie organy bardzo surowo, chociaż nie złamało się wtedy zabezpieczeń PIN, ale dysponowało się wtedy obcą gotówką. Porównywane jest to z włamaniami do banków, dlatego kary w takich przypadkach mogą być naprawdę surowe.

Lepiej dwa razy się zastanowić

Nie każdy zdaje sobie sprawę ze swoich działań, które mogą doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. Oczywiście wizja użycia znalezionej karty płatniczej jest kusząca szczególnie, jeśli ktoś narzeka na brak środków finansowych, ale nie można dysponować gotówką innej osoby, jeśli ta osoba o tym nie wie. Inna sprawa jest wtedy, gdy płaci się kartą płatniczą kogoś z rodziny, kto wyraził na to zgodę. Wtedy też jeśli stanie się coś nieoczekiwanego, dana osoba jest pytana o to, czy wyraziła zgodę na skorzystanie ze swojej karty płatniczej przez kogoś innego, a więc konsekwencji prawnych na pewno się uniknie. Znaleziona karta płatnicza oznaczać może dla nieuczciwych osób same problemy, nietrudno jest przecież zlokalizować posiadacza takiej karty, jeśli wykonuje on nią transakcje zbliżeniowe w sklepach. Policja bada takie sprawy bardzo dokładnie i w bardzo szybkim tempie namierza osoby, które się takimi kartami posługują do zaspokojenia własnych potrzeb materialnych. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że za takie działania można nawet trafić do więzienia.

Odpowiedzialność nawet za nikłe transakcje

Osoby posługujące się czyjąś kartą płatniczą odpowiadają nawet wtedy, gdy dokonają niskich transakcji zbliżeniowych. Nie ma to najmniejszego znaczenia, oczywiście kara będzie wtedy zdecydowanie niższa, jednak Sąd potępia takie zachowania w całej okazałości, dlatego też nie warto decydować się na taki krok, bo istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że taka osoba zostanie namierzona i odpowie za wszystkie swoje negatywne czyny. Najlepszym rozwiązaniem jest więc udanie się z kartą płatniczą na policję lub do najbliższej siedziby banku, wtedy dany człowiek będzie miał czyste sumienie i pomoże odzyskać pieniądze innemu człowiekowi, za co może otrzymać jakąś nagrodę finansową. Zdecydowanie lepiej być uczciwym, niż trafić do więzienia za kilka małych transakcji cudzą kartą płatniczą.

Sfałszowanie podpisu może grozić nawet 5-letnim pozbawieniem wolności

W dzisiejszych czasach wyróżnić można różne rodzaje przestępstw. Jedne są bardziej poważne, drugie mniej, ale na pewno trzeba wzbraniać się przed fałszowaniem podpisów na dokumentach, ponieważ za takie czyny można surowo odpowiedzieć przed Sądem. Taki występek sprawia, że do więzienia można trafić na okres od 3 miesięcy aż do 5 lat, więc warto zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Oczywiście fałszować można różnorodne dokumenty, np. testamenty, umowy kredytowe, czy też podpisy rodziców. Nie jest to jednak zgodne z prawem, dlatego za fałszowanie podpisu, które zostało udowodnione na pewno odpowie się karnie. 

Okoliczności łagodzące

Warto mieć na uwadze to, że istnieją pewne okoliczności łagodzące, które Sąd może wziąć pod uwagę w ocenie takiego czynu. Przede wszystkim można tutaj wyróżnić:

– niską szkodę społeczną czynu,

– zgodę na podrobienie podpisu od osoby, której podpis się podrabia.

Oczywiście nigdy nie powinno się do takich czynów posuwać, jednak niekiedy można uzyskać za taki występek karę grzywny, która jednak może być dla przestępców bardzo dotkliwa, ponieważ może ona wynieść nawet 540 stawek dziennych, a te nie mogą być niższe niż 10 złotych. Jak widać wyraźnie zawsze warto zastanowić się dwa razy nad swoim postępowaniem, aby przypadkiem nie odpowiedzieć za swój czyn karnie. Fałszowanie podpisów w sposób umyślny jest oceniane przez Sąd najsurowiej, więc wtedy takie osoby powinny przygotować się na karę pozbawienia wolności na okres 5 lat. Jest to najsurowsza kara za ten czyn, ale każdy powinien zdawać sobie z tego sprawę, gdy dopuszcza się przestępstwa.

Przygotowania do popełnienia przestępstwa

Istotne jest też to, że karnie odpowiadać może osoba, która poczyniła stosowne kroki do popełnienia przestępstwa, a więc zaczęła je przygotowywać, jednak później nie podjęła się realizacji tego czynu w praktyce. Mowa tutaj np. o kupnie różnego rodzaju pieczątek z nazwiskiem innej osoby, aby sprawić, że sfałszowany dokument będzie autentyczny. Za takie czyny również można surowo odpowiedzieć przed Sądem, dlatego też jeśli zostaną one udowodnione, można liczyć się z karą ograniczenia wolności. Karnie odpowiadać będą też osoby, które przerobiły istniejący już podpis na dokumencie tak, że stanie się on sfałszowany. Jak widać odpowiadać można za różne czyny związane z podpisami, jednak warto pamiętać o tym, że każde podpisanie się za inną osobą na jakimś ważnym dokumencie będzie oznaczało możliwość poniesienia z tego tytułu bardzo poważnej kary. Niekiedy jednak ludzie robią to nieświadomie, gdy mają problemy psychiczne lub też działają pod wpływem silnych emocji, wtedy też Sąd potraktuje takie osoby łagodniej lub też skieruje je do szpitala psychiatrycznego. 

Jaki sposób zapisu rozpraw sądowych jest najlepszy?

 

Prowadzona rozprawa sądowa wymaga nie tylko ogromnej wiedzy sędziów i innych osób biorących w niej udział, ale także wiąże się z ogromną odpowiedzialnością tej władzy w stosunku do społeczeństwa. Władza sądownicza może być kontrolowana przez społeczeństwo(np. poprzez udział w rozprawach, których nie utajniono). Zapis ze spraw sądowych jest ważnym elementem,kontroli w samym sądzie, gdyż zapis przebiegu rozprawy sądowej od razu wykaże wszelkie nieprawidłowości(np. stronniczość sądu czy brak poszanowania dla praw oskarżonego czy innych podmiotów). z tych powodów zapis każdej rozprawy jest bardzo ważny i może być podstawą do odwoływania się przez strony postępowania.

Postępowanie sądowe jest zazwyczaj określone poprzez zasadę pisemności poszczególnych jego etapów(wnioski, zapytania, pozew itd.). Obecnie wnioskuje się za nagrywaniem rozpraw sądowych. Przede wszystkim ma to na celu uchwycenie wszystkich szczegółów mających miejsce na sali sądowej(zachowanie się podmiotów ich zeznania) poza tym najlepiej wykażą czy rzeczywiście ktoś żałuje swoich czynów, a po wielu latach nie będzie problemu z odtworzeniem wydarzeń z sali rozpraw(istotne przy np. odwołaniu). Dodatkowo nagrywanie rozpraw zmniejszy ilość biurokracji i ułatwi postępowanie. Nie będzie już potrzebna rzesza osób do pisania w trakcie rozpraw wszelkich protokołów. Natomiast gdy do rozprawy dołączy nowy sędzia bez problemu zaznajomi się on ze stanem sprawy. Na pewno nagrywanie rozpraw sądowych posiada więcej argumentów za niż przeciw. Przeciwnikami nagrywania rozpraw mogą być osoby biorące udział w konkretnym postępowaniu, gdzie ujawniane są drastyczne lub bardzo intymne szczegóły spraw, ale to na pewno wykluczy instytucja prowadzenia rozpraw „przy zamkniętych drzwiach”(gdy zostanie ujawnione coś co narazi na szwank dobre imię pewnych osób czy narazi na szkody moralne lub zdradzenie tajemnić(np. służbowej, spowiedzi innych). Przede wszystkim nagrywanie rozpraw pozwala na obserwowanie rzeczywistego przebiegu rozprawy, co jest związane z takimi zasadami jak jasności postępowania sądowego i jego jawności. Wymiar sprawiedliwości jest bastionem, który powinien wykrywać wszelkie nieprawidłowości, a już zaobserwowane wyjaśniać obywatelom. Nagrywanie rozpraw jest zapewne również kosztowne, ale na pewno warte swojej ceny. Odpowiednia organizacja każdego sądu pozwoli na sprawne nagrywanie każdej rozprawy sądowej. Zminimalizuje to  ilość wniosków o uzupełnienie protokołu i nie będzie już oczywistych niedokładności, błędów rachunkowych czy innych pomyłek w protokole. Ponadto nagrywanie rozpraw w znacznym stopniu podniesie kulturę rozprawy i tym samym postępowanie stanie się bardziej przyjazne dla obywatela.