Czym grozi praca na czarno?

Czym grozi praca na czarno?

Wiele osób narzeka na kwoty, które są odtrącane od ich comiesięcznego wynagrodzenia. Tego typu pieniądze trafiają do różnych urzędów. Mnóstwo osób nie cierpi przede wszystkim podatków, które znacząco pomniejszają finalną wypłatę i sprawiają, że ludzie zarabiają zdecydowanie mniej. Niektórzy z tego powodu decydują się pracować na czarno. Czy jest to dobre rozwiązanie? Oczywiście, dzięki temu takie osoby mogą zarabiać więcej, ponieważ w tym wypadku kwota brutto równa się kwocie netto. Trzeba jednak pamiętać, że wykonywanie w ten sposób obowiązków (czyli bez podpisania stosownej umowy oraz odprowadzania podatków) ma jednak też negatywne strony. Trzeba podkreślić, że pracownik, który nie ma podpisanej żadnej umowy ze swoim pracodawcą, nie posiada też jednocześnie żadnych praw (jak choćby płatnego urlopu) z tytułu wykonywanych codziennie czynności. Poza tym musi też liczyć się z wykryciem takiego postępowania, co wiąże się z dużymi kłopotami prawnymi.

Jaka jest kara od nieujawnionych dochodów?

Szczególnie na kontrolę narażone są osoby, które kupują drogie nieruchomości czy samochody. W tym wypadku Urząd Skarbowy może zainteresować się, skąd dana osoba ma pieniądze na tak duże wydatki – szczególnie, jeśli  kupujący nie odprowadza żadnych podatków lub jego comiesięczne zarobki są nieadekwatne do kosztów zakupu mieszkania czy nowego auta itd. Trzeba podkreślić, że  osoba, która zgromadziła dochody, których nie jest w stanie prawnie udokumentować musi liczyć się ze srogą karą. Odpowiedzialni za kontrolę urzędnicy mogą nałożyć na danego człowieka nawet 75% od nieujawnionych dochodów! Jeśli zatem w toku postępowania wyjdzie, że dana osoba zgromadziła 100 000 zł nieujawnionych dochodów – czyli prościej mówiąc pochodzących z pracy na czarno – to taki delikwent będzie musiał zapłacić karę aż 75000 zł! Co więcej, prawo w Polsce jest niestety tak skonstruowane, że to osoby posądzone o gromadzenie nieujawnionych dochodów muszą wykazać, że zdobyły pieniądze uczciwą pracą.W związku z tym zdecydowanie lepiej nie praktykować takich zwyczajów. Lepiej jest wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem i odprowadzać stosowne podatki (trzymając się oczywiście terminów). Zarobki będą może mniejsze, ale przynajmniej nigdy nie będziecie mieć kłopotów z wyżej wymienionymi kontrolami i srogimi karami.