Czy posiadanie dopalaczy stanowi przestępstwo?

Czy posiadanie dopalaczy stanowi przestępstwo?

Na przełomie ostatnich lat na świecie możemy zauważyć niesamowity wzrost popularności tzw. dopalaczy. Dopalacze to nic innego jak substancje psychoaktywne mające na celu stanowić alternatywę dla restrykcyjnie zakazanych, klasycznych narkotyków. Cały problem tkwiący w dopalaczach to ich stały rozwój – mimo ciągłego delegalizowania substancji chemicznych stanowiących podstawę dopalaczy chemicy co rusz syntezują kolejne związki, dzięki czemu omijają kodeks prawny.
Nie da się ukryć, że przeciwdziałanie narkomanii prężnie wpływa na delegalizację substancji powszechnie uznawanych za niebezpieczne, jednakże rozwój kolejnych dopalaczy jest na tyle szybki, że nie ma możliwości nadążyć z zakazywaniem posiadania oraz używania poszczególnych substancji. Właśnie stąd, stawiając pytanie – czy posiadanie dopalaczy stanowi przestępstwo – odpowiedź jest ambiwalentna – i tak i nie.

Jedno wiązanie zmienia wszystko

Mimo, że dopalacze są skrupulatnie eliminowane ze społeczeństwa, chemicy nie potrzebują nadmiernej wiedzy ani umiejętności, aby przywrócić dopalacz na rynek w nieco zmienionej postaci, która nie kwalifikuje się do substancji zakazanych – stąd przez krótki okres po wypuszczeniu nowego narkotyku na rynek jest on legalny i ogólnodostępny. W takim przypadku nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa w przypadku posiadania substancji – sytuacja będzie jednak w pełni odwrotna w przypadku udostępniania dopalaczy osobom trzecim, ponieważ nie jest to kwalifikowane jako posiadanie, lecz jest traktowane jako handel, za który oskarżonemu może grozić kilka lat bezwzględnej kary więzienia. Dopalacze dostępne w różnych punktach oferujących je pod przykrywką talizmanów na szczęście, bądź innych wymysłów są zazwyczaj na czasie, tj. są legalne. Nie zmienia to jednak faktu, że dopalacz który jeszcze dziś jest legalny, pojutrzem może stanowić podstawę do aresztowania wynikającą ze złamania prawa poprzez posiadanie substancji powszechnie uznanej za nielegalną.

Legalne narkotyki – czy warto?

Żadną sztuką jest rozpisywanie się na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych – tym bardziej jeśli mówimy o dopalaczach, których skład jest z reguły nieznany, a ewentualne przedawkowanie w minimalnej ilości może być tragiczne w skutkach. Z substancjami psychoaktywnymi jest jak z restrykcyjną dietą – zawsze wychodzi na zdrowie, kiedy „wiesz co jesz”. O ile posiadanie ogólnodostępnych dopalaczy nie jest zakazane, ponieważ odpowiedzialność spadałaby na dystrybutorów, którzy są biegli w aktualnym prawie antynarkotykowym, jednak nie ma żadnej pewności, że na przełomie kilku miesięcy substancje, które dziś są w pełni legalne zostaną zdelegalizowane, co sprawi, że posiadanie nawet najmniejszej ilości środków psychoaktywnych skutkuje konsekwencjami prawnymi – od rozprawy sądowej, po wyrok skazujący.

Jakie wyróżnia się funkcje prawa karnego?

Prawo karne ma za zadanie rozpatrzenie odpowiedzialności karnej obywatela za popełnione przez niego czyny zabronione prawnie. Prawo karne pełni pięć istotnych funkcji, które powinny być rozpatrywane jako pewna całość.

       Jakie wyróżnia się funkcje prawa karnego? 

Prawo karne pełni funkcje, które mają związek ze społecznym poczuciem sprawiedliwości czy ochroną prawa. Do takich funkcji zalicza się takie role prawa karnego jak:

  • funkcja ochronna, która określa pojęcie dobra prawnego, dzięki czemu wiadome jest jakie dobra podlegają ochronie;
  • funkcja sprawiedliwościowa, która zawiera w sobie element odwetu, zapewnia sprawiedliwość poprzez ukaranie sprawcy czynu zabronionego przez prawo;
  • funkcja gwarancyjna to zasada która zawiera w sobie podstawowe zasady prawa karnego, czyli
  1.  nullum crimen sine lege poenali(nie ma przestępstwa bez ustawy karnej),
  2.  nulla poena sine lege(nie ma kary bez ustawy),
  3.  lex retro non agit(prawo nie działa wstecz).
  • funkcja kompensacyjna(naprawcza), czyli taka, która potwierdza konieczność naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przez sprawcę przestępstwa;
  • funkcja prewencyjna, która zawiera w sobie zapobieganie przestępstwu poprzez prewencję indywidualną(zastosowanie prawa karnego wobec sprawy przestępstwa) oraz prewencję generalną(poprzez ukazanie społeczeństwu, że żaden czyn zabroniony nie pozostanie bez kary).

                 Pozostałe funkcje prawa karnego

Najważniejszy jest przekaz wszystkich tych funkcji, które stanowią, że karze podlega tylko osoba, która dopuści się czynu zabronionego przez obowiązującą ustawę. Jednakże nikt nie zostanie uznany winnym dopóki jego wina nie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Zasady te mają na celu zapobieganiu popełnienia przestępstwa poprzez niepobłażanie niepożądanym zachowaniom. W teorii wyróżnia się również jeszcze inne funkcje jak resocjalizacyjna(sprawca ma wpajane wartości przyjęte w społeczeństwie) czy jurydyczna(która stanowi, że sprawca może kalkulować czy przestępstwo mu się opłaca, gdy istnieje duża wykrywalność danego rodzaju przestępstw lub wysokość kary za przestępstwo).

Do pozostałych ról prawa karnego można jeszcze zaliczyć funkcję afirmacyjno-motywującą(zakreśla podstawowe standardy zachowania człowieka), nullum crimen siene culpa(czyli nie ma przestępstwa bez winy) i inne. zasady  te mają na celu przede wszystkim zapewnienie, że kara musi odpowiadać wadze szkodliwości społecznej czynu. Funkcje te wskazują wyraźnie co jest przestępstwem i jakie ary grożą za jego popełnienie. Dzięki tym funkcjom prawo karne może zaspokoić społeczne poczucie sprawiedliwości naruszone w wyniku  naruszenia lub zagrożenia odpowiedniego dobra prawnego.

Jak się bronić przed przemocą psychiczną?

Przemoc psychiczna jest równie bolesna, co przemoc fizyczna, dlatego też osoby borykające się z takim problemem powinny jak najszybciej reagować i zgłosić się do odpowiednich instytucji. Oczywiście z przemocą psychiczna można sobie radzić na wiele sposobów. Przede wszystkim przydatna okaże się zmiana otoczenia, z toksycznego, na jakieś neutralne. Na samym początku należy zdać sobie sprawę z tego, że partner znęca się nad daną osobą psychicznie i to może sprawić, że taki człowiek nie będzie funkcjonował poprawnie w społeczeństwie. Takie sytuacje się zdarzają, gorzej jeśli w związku jest też dziecko, które na pewno ucierpi na takich toksycznych relacjach. Pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji jest oczywiście zmiana partnera i porzucenie dotychczasowego. Dla niektórych osób jest to bardzo trudny krok, ale za to bardzo ważny.

Udanie się do psychologa

Problemy z własnymi emocjami nie biorą się znikąd. Zła kondycja psychiczna człowieka może doprowadzić do różnych tragedii, m.in. do tego, że człowiek popadnie w depresję, czy też będzie myślał o samobójstwie. Z racji tego warto udać się czasami do psychologa, który jest specjalistą mogącym pomóc ludziom w każdym wieku. Trzeba jednak takiemu specjaliście dokładnie nakreślić problem, jego źródło oraz opowiedzieć o towarzyszących emocjach. Na pewno takiej przemocy psychicznej nie można się poddawać, ponieważ wtedy człowiek może się do tego przyzwyczaić i trudno będzie mu zerwać toksyczną więź z partnerem. Z racji tego warto zgłosić też takie zachowania do odpowiednich organów, można udać się na policję, do opieki społecznej, itd. Istnieje wiele sposobów na to, aby w końcu powrócić do normalnego funkcjonowania, ale osoba broniąca się przed przemocą psychiczną musi chcieć takich zmian i się ich nie obawiać, wtedy wszystko może się zmienić na lepsze.

Znalezienie wsparcia w bliskich

Osoba dręczona psychicznie na pewno jest bezsilna, nie wie co ma ze sobą zrobić i na jakie kroki się zdecydować. Taki stan bezsilności i bezradności pogłębia się, gdy taka osoba jest pozostawiona sama sobie, dlatego też warto poszukać wsparcia w bliskich, co może się niezwykle opłacić. Rodzina na pewno wielu osobom pomoże wyjść z dołka psychicznego i zmienić sytuację, która będzie miała miejsce w bliskim otoczeniu osoby, która będzie potrzebowała takiego wsparcia. Z rodziną u boku można zmienić całe swoje życie, pozbyć się dręczyciela ze swojego życia i postarać się o to, aby w przyszłości taka osoba nie dręczyła psychicznie innych osób. Przemoc psychiczna może być stosowana zarówno w stosunku do kobiet, jak i do mężczyzn, jednak absolutnie nie można się na nią godzić.

Jaki sposób zapisu rozpraw sądowych jest najlepszy?

 

Prowadzona rozprawa sądowa wymaga nie tylko ogromnej wiedzy sędziów i innych osób biorących w niej udział, ale także wiąże się z ogromną odpowiedzialnością tej władzy w stosunku do społeczeństwa. Władza sądownicza może być kontrolowana przez społeczeństwo(np. poprzez udział w rozprawach, których nie utajniono). Zapis ze spraw sądowych jest ważnym elementem,kontroli w samym sądzie, gdyż zapis przebiegu rozprawy sądowej od razu wykaże wszelkie nieprawidłowości(np. stronniczość sądu czy brak poszanowania dla praw oskarżonego czy innych podmiotów). z tych powodów zapis każdej rozprawy jest bardzo ważny i może być podstawą do odwoływania się przez strony postępowania.

Postępowanie sądowe jest zazwyczaj określone poprzez zasadę pisemności poszczególnych jego etapów(wnioski, zapytania, pozew itd.). Obecnie wnioskuje się za nagrywaniem rozpraw sądowych. Przede wszystkim ma to na celu uchwycenie wszystkich szczegółów mających miejsce na sali sądowej(zachowanie się podmiotów ich zeznania) poza tym najlepiej wykażą czy rzeczywiście ktoś żałuje swoich czynów, a po wielu latach nie będzie problemu z odtworzeniem wydarzeń z sali rozpraw(istotne przy np. odwołaniu). Dodatkowo nagrywanie rozpraw zmniejszy ilość biurokracji i ułatwi postępowanie. Nie będzie już potrzebna rzesza osób do pisania w trakcie rozpraw wszelkich protokołów. Natomiast gdy do rozprawy dołączy nowy sędzia bez problemu zaznajomi się on ze stanem sprawy. Na pewno nagrywanie rozpraw sądowych posiada więcej argumentów za niż przeciw. Przeciwnikami nagrywania rozpraw mogą być osoby biorące udział w konkretnym postępowaniu, gdzie ujawniane są drastyczne lub bardzo intymne szczegóły spraw, ale to na pewno wykluczy instytucja prowadzenia rozpraw „przy zamkniętych drzwiach”(gdy zostanie ujawnione coś co narazi na szwank dobre imię pewnych osób czy narazi na szkody moralne lub zdradzenie tajemnić(np. służbowej, spowiedzi innych). Przede wszystkim nagrywanie rozpraw pozwala na obserwowanie rzeczywistego przebiegu rozprawy, co jest związane z takimi zasadami jak jasności postępowania sądowego i jego jawności. Wymiar sprawiedliwości jest bastionem, który powinien wykrywać wszelkie nieprawidłowości, a już zaobserwowane wyjaśniać obywatelom. Nagrywanie rozpraw jest zapewne również kosztowne, ale na pewno warte swojej ceny. Odpowiednia organizacja każdego sądu pozwoli na sprawne nagrywanie każdej rozprawy sądowej. Zminimalizuje to  ilość wniosków o uzupełnienie protokołu i nie będzie już oczywistych niedokładności, błędów rachunkowych czy innych pomyłek w protokole. Ponadto nagrywanie rozpraw w znacznym stopniu podniesie kulturę rozprawy i tym samym postępowanie stanie się bardziej przyjazne dla obywatela.