Czy mandaty przedawniają się po określonym upływie czasu?

Mandat nie jest dostać trudno. Jednak nie wszyscy wiedzą jakie zasady w tym przypadku obowiązują. Po jakim czasie mandaty ulegają przedawnieniu? Czy w ogóle można na to liczyć?

Wykroczenie i  mandat

W przypadku popełnienia wykroczenia można zostać ukaranym mandatem. Jednak nie jest to jedyna forma karania sprawców wykroczeń. Mandat karny jest uproszczoną formą nakładania kary. To rozwiązanie wygodne dla sprawcy wykroczenia oraz nakładającego karę funkcjonariusza. W tym przypadku bowiem formalności ograniczone są do niezbędnego minimum. Mandat  można wystawić jednak tylko w określonych sytuacjach:

  • gdy sprawca został przyłapany bezpośrednio na gorącym uczynku,
  • kiedy wykroczenie stwierdzono pod nieobecność sprawcy, ale wiadomo kto się go dopuścił,
  • kiedy wykroczenie stwierdzono dzięki urządzeniu kontrolno-pomiarowemu i można bez wątpliwości ustalić kto wykroczenie popełnił,
  • sprawca mandat przyjął (nie jest to obowiązek).

Funkcjonariusz ma na wystawienie mandatu 14 dni jeśli sprawca przyłapany został na gorącym uczynku, 90 dni kiedy wykroczenie stwierdzono pod nieobecność sprawcy i 180 dni kiedy wykroczenie zarejestrowano za pomocą fotoradaru.

Sprawa w sądzie

Nie zawsze jednak brak wystawienia mandatu w terminie załatwia sprawę. Wówczas, podobnie jak w sytuacji kiedy sprawca odmawia przyjęcia mandatu, sprawa może zostać skierowana do sądu w celu ukarania sprawcy wykroczenia. Co ciekawe, w takim przypadku kara może być wyższa niż ta mandatowa. Górna granica grzywny za wykroczenie wynosi 5000 złotych, a najwyższy mandat jaki można dostać za pojedyncze wykroczenie to 500 złotych. Nie zawsze jednak musi tak być. Kiedy nie zachodzą dodatkowe okoliczności obciążające sąd na ogół orzeka karę zbliżoną do stawek taryfikacyjnych. Oczywiście sprawca przed sądem może też udowodnić, że wykroczenia wcale nie popełnił.

Wykroczenie przedawni się w siągu jednego roku od momentu jego popełnienia. Jednak po tym czasie wcale sprawca nie może czuć się bezkarnie. Okres przedawnienia przedłuża się bowiem do dwóch lat, gdy przed upływem roku wszczęte zostało postępowanie karne.

Kiedy mandat się przedawnia?

Służby mają na ściągnięcie mandatu wystawionego prawomocnie aż 3 lata. W tym czasie mogą dochodzić się spłaty zobowiązania poprzez komornika, poborcę podatkowego czy urząd skarbowy. Nie dotyczy to jednak między innymi opłat karnych za nieopłacenie postoju na miejscu płatnego parkowania. Takie należności traktowane są jako cywilnoprawne, a więc można je ściągać w okresie aż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym kary miały zostać uiszczone. Warto o tym pamiętać unikając płacenia mandatu.