Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny- spore ułatwienie

Osoby skazane prawomocny wyrokiem sądu nawet po wyjściu z zakładu karnego mogą odczuwać spore konsekwencje swojego czynu. Nie mowa tutaj o tym, co rozumiane jest jako społeczna dolegliwość (chodzi o to jak ludzie odbierają osoby skazane i o to, że często starają się ograniczać informację o nich do minimum). Częstokroć pracodawcy w określonych branżach potrzebują uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Szczególnie ważne jest to w sytuacjach, w których dana osoba popełniła przestępstwo na szkodę małoletniego (najczęściej z wykorzystaniem przemocy lub groźby bezprawnej) lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Możliwości (a przede wszystkim chęci) zatrudniania takich osób są bardzo ograniczone. Do kategorii przestępstw, które także oddziaływują na sytuację sprawcy po opuszczeniu murów zakładu karnego, jest także przestępstwo z art. 233 Kodeksu Karnego (zaświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy). Osoba skazana może liczyć jednak na zatarcie skazania, co jest szczegółowo regulowane w samym Kodeksie Karnym.

Informacje o skazaniu

Samo potwierdzenie faktu bycia skazanym lub nie, wydaje się nie spełniać swojej funkcji (zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę, która popełniła w swoim życiu przestępstwo normowane w art. 233 Kodeksu Karnego). Państwo daje możliwość oficjalnego potwierdzenia tych faktów. Zaświadczenie takie wydaje się na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Karnym. Do tej pory, by uzyskać takie zaświadczenie należało udać się do odpowiedniej placówki i uiścić stosowną opłatę. Dzisiejsze możliwości pozwalają jednak na skrócenie całej procedury, co też świadomie ustawodawca wykorzystał tworząc Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny. Jak sama nazwa wskazuje, uzyskanie informacji następuje z wykorzystaniem internetu, co wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Całość funkcjonuje od 1 lipca, więc niedługo. Wystarczy wejść na specjalną platformę internetową i wykonywać dalsze wskazania. Znacznie przyspiesza to cały proces.

Dodatkowe korzyści

Oprócz sporej oszczędności czasu, Elektroniczny Rejestr Karny sprawia także, że opłaty za wydanie zaświadczenia są o wiele niższe. Możliwe jest uzyskania zaświadczenia jedynie w formie elektronicznej, co także znacznie zmniejsza koszty. Elektroniczne zaświadczenie dostępne jest jedynie za pomocą samej platformy, co znacznie podwyższa wiarygodność takiego zaświadczenia. Zmianę należy oceniać oczywiście pozytywnie i stanowi ona wyraz troski ustawodawcy o to, by same działania były szybkie i nie sprawiały problemu zarówno obywatelom jak i oczywiście urzędnikom. Z pewnością forma ta będzie coraz częściej wykorzystywana przez osoby potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia.