Ranking Wydziałów Prawa w 2016 roku

W zorganizowanym już po raz piątym Rankingów Wydziałów Prawa uczelni publicznych, znalazły się placówki z Krakowa, Warszawy i Białegostoku. Po raz pierwszy dokonano osobnej klasyfikacji szkół prywatnych, gdzie zwyciężyło Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego; drugie miejsce zajęła Uczelnia Łazarskiego, trzecie zaś SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
O tym, czy dany wydział znajdzie się w zwycięskim zestawieniu decydowały punkty zdobyte w następujących kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia młodych oraz projekty zagraniczne.