Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie przestępstwa możliwe jest w kilku sytuacjach, gdy Sąd uzna, że ma podstawy do umorzenia sprawy, nawet jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa. Oczywiście do takich sytuacji nie dochodzi zbyt często, ale nie są to zjawiska niespotykane, dlatego warto poszerzyć wiedzę na ten temat, bo czasami może się ona bardzo przydać. W tego typu sprawach wyrok zapada, ale sprawca, który został skazany nie ponosi konsekwencji, lecz udowodniona zostaje mu wina. Wtedy też nie zostaje mu natychmiastowo wymierzona kara, a sprawę uznaje się za zakończoną. Warto jednak wiedzieć się, w jakich sytuacjach może dojść do takich warunkowych umorzeń postępowań.

Mała szkodliwość przestępstwa

Przede wszystkim mowa tutaj o przestępstwach, które w Kodeksie Karnym nie są zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat. Oczywiście warunkiem koniecznym, aby zastosować umorzenie postępowania jest to, iż sprawca nie był wcześniej karany (umyślnie). Jeśli jakiś człowiek miał na koncie jakieś inne przestępstwa, to raczej nie może spodziewać się tego, że w jego przypadku sprawa zostanie umorzona. W sytuacji, gdy czyn sprawcy nie niesie za sobą wysokiej szkodliwości społecznej, Sąd również ma prawo zakończyć sprawę warunkowym umorzeniem. Oczywiście nie zawsze ma to miejsce, wiele zależy też od zachowania sprawcy na rozprawie sądowej, a więc czy wyrazi on skruchę, czy będzie żałował swojego występku, itd. Wszystkie kwestie są w tym przypadku bardzo istotne, dlatego Sąd musi na nie zwrócić szczególną uwagę.

Okres warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie oczywiście obowiązuje przez pewien okres czasu. W sytuacji gdy wyrok jest prawomocny, umorzenie może trwać od 1 roku do 3 lat. W tym czasie sprawca nie może popełnić absolutnie żadnego przestępstwa, ponieważ grozi mu to, iż poprzedni wybryk również będzie odwieszony, a więc jego kara będzie zdecydowanie bardziej surowa. Podczas takiego warunkowego umorzenia trzeba:

– pilnować się na każdym kroku,

– nie popełniać nawet drobnych przestępstw,

– żyć zgodnie z prawem.

Dzięki temu nie będzie trzeba się obawiać o to, że Sąd odwiesi karę, bo do takiej sytuacji na pewno nie powinno dojść. Bardzo dobrą informacją dla przestępców jest również to, że jego występek szybko zniknie z Krajowego Rejestru Karnego, a więc dana osoba będzie uchodziła za osobę, która jest niekarana. Takie usunięcie przestępstwa z Krajowego Rejestru Karnego następuje po upłynięciu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, kiedy to sprawca nie popełni żadnej głupoty. Jak widać wyraźnie są to bardzo szczególne okoliczności, ale nie każdy sprawca może liczyć na taką taryfę ulgową.

Grzywna – kiedy sąd może ją umorzyć?

Kara grzywny jest w wielu przypadkach bardzo surową karą, gdyż nie każdy posiada odpowiednie możliwości finansowe, aby móc taką grzywnę zapłacić na czas. Istnieją jednak pewne sytuacje, w wyniku których sąd może taką grzywnę umorzyć. Warto jednak współpracować wtedy ściśle z doświadczonym prawnikiem, aby ten poinstruował swojego klienta jakie kroki może podjąć, aby tak właśnie się stało. Bardzo ważne jest jednak to, iż taką ewentualność bierze się pod uwagę dopiero wtedy, gdy grzywna nie została zapłacona na czas. Wtedy sąd może zbadać różne okoliczności łagodzące i dokładnie zapoznać się ze sprawą osoby skazanej, dzięki czemu być może odstąpi od części grzywny, a w szczególnych przypadkach nawet od całości.

Klęska żywiołowa

Szczególnym przypadkiem może okazać się przede wszystkim klęska żywiołowa, a więc sytuacja na którą skazany nie miał jakiegokolwiek wpływu i jego rodzina może ucierpieć na tym, iż kara grzywny zostanie podtrzymana. Przykładem takiej klęski żywiołowej może okazać się np. pożar w domu rodzinnym skazanego, gdzie prawie wszystkie rzeczy spłonęły i sytuacja materialna oraz społeczna danej rodziny znacząco się pogorszyła, a spłacenie grzywny byłoby dla takiej rodziny jeszcze większym obciążeniem. W takich sytuacjach sąd ma pełne prawo odstąpić od wymierzenia kary grzywny. Oczywiście sąd musi dokładnie zbadać to, czy kary grzywny nie da się w jakiś sposób odroczyć, czy też rozłożyć jej na raty. Jeśli egzekucja okaże się w opinii sądu potencjalnie bezskuteczna, to kara grzywny zostanie wtedy umorzona, co jest bardzo dobrą wiadomością dla skazanego oraz członków jego rodziny. Najważniejsze jest to, aby osoba skazana nie przyczyniła się do pogorszenia sytuacji materialnej swojej rodziny, ponieważ wtedy może ponieść z tego tytułu jeszcze bardziej poważne konsekwencje prawne.

Weryfikacja sytuacji majątkowej

Sąd w pierwszej kolejności zweryfikuje sytuację majątkową osoby skazanej, a więc sprawdzi czy:

– taka osoba ma z czego zapłacić grzywnę,

– taka osoba ma odłożone jakieś środki finansowe, np. na lokatach bankowych,

– taka osoba ma jakieś inne zadłużenia.

Dzięki temu będzie można podjąć w tym zakresie rzetelniejszą decyzję, więc widać wyraźnie, że sprawę należy potraktować nad wyraz poważnie, gdyż często kara grzywny jest bardzo duża, może ona wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Wiadomo, że zapłacenie tak wysokiej sumy nie zawsze jest łatwą w realizacji czynnością, dlatego też brak uiszczenia takiej opłaty może równać się z tym, iż skazany nie miał możliwości, aby to zrobić, a sąd musi to zbadać przed wydaniem kolejnego wyroku w tej sprawie, np. związanego z umorzeniem kary grzywny.