Czy możemy żądać odszkodowania za niesłuszny wyrok?

Niesłuszny wyrok dotyka coraz większej grupy osób, dlatego trzeba z tym walczyć, tak aby państwo nie czuło się bezkarne w stosunku do obywatela, gdy popełni rażący błąd. Takich sytuacji może być multum, a przykładem jest zastosowanie niesłusznej kary aresztu przez okres kilku miesięcy lub też nawet kilku lat. Gdy okazuje się, że areszt był bezpodstawny, a siedząca w areszcie osoba nie okazała się być winna w sprawie, to oczywiście taka osoba ma pełne prawo, aby zażądać od państwa odszkodowania. Istnieje wtedy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, iż sąd przychyli się do wniosku takiej osoby i odszkodowanie zostanie jej przyznane, czasami nawet w bardzo dużej kwocie. Jak widać wyraźnie warto walczyć o swoje dobre imię, ponieważ nikt nie zwróci aresztowanym niesłusznie osobom straconego czasu, a tak przynajmniej otrzyma się jakieś zadośćuczynienie finansowe od państwa za straty moralne.

Skomplikowane sprawy

Często policja działa zbyt pochopnie, a co za tym idzie w aresztach lub więzieniach zamykane są osoby, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa, ale wcale nie ma zbyt dużej ilości dowodów, aby trzymać je w takich miejscach. Wiadomo, że takie osoby mogą czuć się niesprawiedliwie potraktowane zwłaszcza, gdy mają pewność, że nie zrobiły nic złego. Warto w takiej sytuacji wynająć dobrego adwokata, ponieważ może się to okazać strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu uda się zainteresowanym walczyć przed sądem o swoje dobre imię i być może uzyska się należne odszkodowanie za niesłuszne potraktowanie przez organy ścigania. Państwo staje w takich sprawach po stronie obywatela, co można uznać za bardzo dobre posunięcie.

Wyrok skazujący a odwołanie

Niektóre osoby mogą najpierw usłyszeć w swojej sprawie wyrok skazujący, lecz każda osoba ma prawo złożyć odwołanie. Wtedy pojawić mogą się całkowicie nowe dowody w sprawie, dzięki czemu apelacja może zakończyć się pełnym sukcesem. Oznacza to tyle, że:

– skazany może żądać wysokiego odszkodowania,

– szanse na uzyskanie odszkodowania są bardzo duże.

Warto walczyć o pieniądze w takich przypadkach, ponieważ jest to jedyna opcja zadośćuczynienia na którą można liczyć od Skarbu Państwa. Z pewnością nikt skazanej niesłusznie osoby nie przeprosi, a na pewno nie zrobią tego organy ścigania, a wsparcie finansowe przyda się każdej osobie, a zwłaszcza takiej, która spędziła kilka ostatnich miesięcy w areszcie i straciła zaufanie bliskich osób, pracę oraz mieszkanie. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, a wyroki nie zawsze okazują się słuszne. Warto więc walczyć o swoje i uzyskać należne odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.