Jakie kary grożą nam za składanie fałszywych zeznań?

Składanie fałszywych zeznań to bardzo poważne przestępstwo zwłaszcza, gdy składa się zeznania przed Sądem w jakiejś istotnej sprawie. Trzeba się więc dobrze zastanowić nad tym, czy takie postępowanie jest na pewno dobrym wyborem, czy też jednak lepiej mówić zawsze prawdę i nie odpowiadać karnie za swoje wybryki. Warto pamiętać o tym, że w wielu przypadkach świadkowie mają obowiązek składania zeznań chyba, że są członkami rodziny osoby, która jest oskarżona o popełnienie jakiegoś przestępstwa. Każda osoba, która pod przysięgą składa fałszywe zeznania musi liczyć się z tym, że grozić będą jej nawet 3 lata pozbawienia wolności. Oczywiście są odstępstwa od tej reguły, np. wtedy, gdy zeznania nie miały wpływu na ogłoszenie wyroku lub też były mało istotne dla prowadzonej sprawy, ale to musi już ocenić rzetelnie Sąd.

Sprostowanie zeznań

Przed ogłoszeniem wyroku osoba zeznająca może zdecydować się na sprostowanie swoich zeznań, gdy uzna jednak, że powinna powiedzieć prawdę przed Sądem, bo może jej grozić w innym wypadku dotkliwa kara. Ważne jest jednak to, aby zrobić to przed ogłoszeniem nieprawomocnego wyroku, ponieważ później nie będzie to już rozpatrywane. Istotną kwestią jest też składanie fałszywych zeznań wobec swojego pracodawcy, wtedy też, jeśli taki fakt wyjdzie na jaw, pracodawca ma prawo rozwiązywać umowę ze swoim pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym i to dyscyplinarnie. Zwykle osoby składające fałszywe zeznania nie są zbyt łaskawie oceniane przez Sąd chyba, że boją się o życie swoje lub kogoś bliskiego, wtedy jest to pewnego rodzaju okoliczność łagodząca. Składając fałszywe zeznania często nie da się jednak uniknąć odpowiedzialności karnej, więc warto dwa razy najpierw dokładnie przemyśleć swoje postępowanie, a potem poczynić stosowne kroki.

Odpowiedzialność za słowa

Osoby wzywane przed Sąd w roli świadka muszą zdawać sobie sprawę z tego, że:

– są ważnymi świadkami w danej sprawie i od nich w dużej mierze może zależeć wyrok,

– odpowiadają karnie za swoje słowa i są o tym na samym początku pouczani, dlatego grożą im surowe kary, gdy nie dostosują się do obowiązujących zasad.

Warto więc zadać sobie pytanie, czy dla dobra jakiegoś kolegi, czy też znajomego warto iść do więzienia na kilka lat po to tylko, aby mu pomóc. Każda osoba powinna żyć w zgodzie z samym sobą, a więc warto mówić prawdę zawsze, obojętnie jaka by ona nie była, wtedy nie trzeba będzie obawiać się o to, że Sąd ukaże taką osobę karą więzienia za składanie fałszywych zeznań pod przysięgą. Członkowie rodziny oskarżonego zawsze mogą odmówić składania zeznań przed Sądem, bo mają do tego pełne prawo.