Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie przestępstwa możliwe jest w kilku sytuacjach, gdy Sąd uzna, że ma podstawy do umorzenia sprawy, nawet jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa. Oczywiście do takich sytuacji nie dochodzi zbyt często, ale nie są to zjawiska niespotykane, dlatego warto poszerzyć wiedzę na ten temat, bo czasami może się ona bardzo przydać. W tego typu sprawach wyrok zapada, ale sprawca, który został skazany nie ponosi konsekwencji, lecz udowodniona zostaje mu wina. Wtedy też nie zostaje mu natychmiastowo wymierzona kara, a sprawę uznaje się za zakończoną. Warto jednak wiedzieć się, w jakich sytuacjach może dojść do takich warunkowych umorzeń postępowań.

Mała szkodliwość przestępstwa

Przede wszystkim mowa tutaj o przestępstwach, które w Kodeksie Karnym nie są zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat. Oczywiście warunkiem koniecznym, aby zastosować umorzenie postępowania jest to, iż sprawca nie był wcześniej karany (umyślnie). Jeśli jakiś człowiek miał na koncie jakieś inne przestępstwa, to raczej nie może spodziewać się tego, że w jego przypadku sprawa zostanie umorzona. W sytuacji, gdy czyn sprawcy nie niesie za sobą wysokiej szkodliwości społecznej, Sąd również ma prawo zakończyć sprawę warunkowym umorzeniem. Oczywiście nie zawsze ma to miejsce, wiele zależy też od zachowania sprawcy na rozprawie sądowej, a więc czy wyrazi on skruchę, czy będzie żałował swojego występku, itd. Wszystkie kwestie są w tym przypadku bardzo istotne, dlatego Sąd musi na nie zwrócić szczególną uwagę.

Okres warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie oczywiście obowiązuje przez pewien okres czasu. W sytuacji gdy wyrok jest prawomocny, umorzenie może trwać od 1 roku do 3 lat. W tym czasie sprawca nie może popełnić absolutnie żadnego przestępstwa, ponieważ grozi mu to, iż poprzedni wybryk również będzie odwieszony, a więc jego kara będzie zdecydowanie bardziej surowa. Podczas takiego warunkowego umorzenia trzeba:

– pilnować się na każdym kroku,

– nie popełniać nawet drobnych przestępstw,

– żyć zgodnie z prawem.

Dzięki temu nie będzie trzeba się obawiać o to, że Sąd odwiesi karę, bo do takiej sytuacji na pewno nie powinno dojść. Bardzo dobrą informacją dla przestępców jest również to, że jego występek szybko zniknie z Krajowego Rejestru Karnego, a więc dana osoba będzie uchodziła za osobę, która jest niekarana. Takie usunięcie przestępstwa z Krajowego Rejestru Karnego następuje po upłynięciu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, kiedy to sprawca nie popełni żadnej głupoty. Jak widać wyraźnie są to bardzo szczególne okoliczności, ale nie każdy sprawca może liczyć na taką taryfę ulgową.